Jestem absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyłem z wyróżnieniem w 1987 roku. Od 1989 roku jestem zatrudniony w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, w której przeszedłem wszystkie szczeble działalności klinicznej i naukowej od asystenta do profesora nauk medycznych. W 1996 roku uzyskałem, po zdaniu z wyróżnieniem egzaminu, tytuł specjalisty II stopnia z chirurgii dziecięcej. W 2006 roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie urologii dziecięcej, a w roku 2009 – specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej.  

W 2008 roku został mi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Swoją wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie chirurgicznego leczenia schorzeń wieku dziecięcego pogłębiałem w licznych ośrodkach zagranicznych (Dreźnie i Munster w Niemczech, Luzernie w Szwajcarii, Nowym Jork, Wiedniu oraz w Bristolu, Londynie i Glasgow w Wielkiej Brytanii). W latach 1995-1996 pracowałem na stanowisku „senior registrara” jako stypendysta Royal College of Surgeons przez okres 14 miesięcy w Royal Hospital for Sick Children w Bristolu. W 2006 roku, przez okres 6 miesięcy,  pracowałem na stanowisku konsultanta w Royal Hospital for Sick CHildren w Glasgow w Szkocji.

Jestem członkiem licznych towarzystw naukowych w kraju i za granicą min: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Urologów Dziecięcych, Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (BAPS), Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (EUPSA) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów Onkologów Dziecięcych (IPSO). Jestem członkiem Komitetu Naukowego EUPSA. Przez ostatnie trzy kadencje byłem członkiem Zarządu Dolnośląsko-Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

Jestem autorem ponad 140 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautorem 7 podręczników z zakresu chirurgii i chirurgii dziecięcej.

 

prof. dr hab. Maciej Bagłaj

Chirurgia dziecięca